Η ΑΓΑΠΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ!

Όταν αποφασίζετε την ανακαίνιση της κατοικίας σας , η χωροδιάταξη και η διαρρύθμιση των επίπλων σε ένα χώρο ,πέρα απο την τήρηση των λειτουργικών και εργονομικών προδιαγραφών, θα πρέπει να ακολουθά κανόνες μαθηματικών και γεωμετρίας που μπορεί να αντιληφθεί ως «αρμονικούς» σχεδόν ο κάθε άνθρωπος έστω και δια του ενστίκτου !Οι σωστές αναλογίες των αποστάσεων και των υψομέτρων , ο «αξονικός» σχεδιασμός και οι «ξεκάθαρες» φόρμες που ορίζουν γραμμικά πεδία και ορίζονται απο ορθοκανονικές χαράξεις, θυμίζουν κάτι απο την σοφία της ίδιας της φύσης στα τοπία της !. Η συνολική συνθετική «ισορροπία» ενός περιβάλλοντος και των εν μέρη στοιχείων του( όγκοι – φόρμες ,χρώματα ,υλικά & φωτισμός ) εκλαμβάνεται απο τις αισθήσεις του ανθρώπου ως συναισθηματική επάρκεια ! Εν συνεχεία οι ορμόνες του οργανισμού συνθέτουν – με τη σειρά τους –ένα πεδίο υγείας και ευφορίας το οποίο αντανακλάται στην καθημερινότητα του ανθρώπου σαν μια διαρκή Αγάπη απο τον χώρο πρός εμάς και απο εμάς πρός τον χώρο !.