Η φιλοσοφία και η πρακτική της ποιοτικής οικονομικής ανακαίνισης!!

Ανακαινίζω σημαίνει αναδιαμορφώνω εκ νέου ένα χώρο !.Το εκ νέου έχει – η πρέπει να
έχει – ουσιαστικά τη λογική της πραγματικά ποιοτικής αναβάθμισης και όχι απλά της
εικονικής!. Με τον όρο ποιοτική αναφερόμαστε σε μια ανακαίνιση χώρου που θα
σεβαστεί και θα αναδείξει το υπάρχων κέλυφος του ακίνητου και τους άξονες του,θα κάνει
χρήση νέων φυσικών γήινων υλικών και φιλικών προς τον άνθρωπο και θα δημιουργήσει
ένα περιβάλλον οικείο, ευέλικτο λειτουργικά και αισθητικά προσκείμενο προς την
ανθρώπινη φύση .Η παρούσα φιλοσοφία μιας τέτοιας ανθρωποκεντρικής διαμόρφωσης
,έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία χώρων πραγματικής εμπορικής & συναισθηματικής
υπεραξίας, καθώς μπορεί να παρουσιάσει μοναδικούς αισθητικά χώρους με ταυτότητα,
υλοποιώντας τους κατασκευαστικά με το ελάχιστο δυνατό κόστος .